Forbairt ghairmiúil

Treoirleabhar WeR1 don fhorbairt ghairmiúil

Tá treoirleabhar forbartha ag foireann WeR1 do ghairmithe agus d'oibrithe deonacha atá ag cur oiliúna ar fáil do ghrúpa daoine nuathagtha. Tá misean an-dúshlánach romhat, is é sin, cabhrú leo teanga/teangacha na tíre óstaí a shealbhú sa tslí is go mbeidh siad in ann fostaíocht a lorg agus iad féin a ionchorprú i struchtúr sóisialta a sochaí óstaí. Chun cabhrú leat ar an mbealach, chruthaigh foireann WeR1 sraith ábhar chun sealbhú tapa teanga agus forbairt scileanna oibre agus scileanna boga a éascú. Cuideoidh an treoir seo leis na gairmithe sin ar mian leo ceardlanna san fhorbairt ghairmiúil a reáchtáil agus leas a bhaint as cur chuige WeR1. Tá ábhair WeR1 ar fáil sa Danmhairgis, sa Ghaeilge, sa Phortaingéilis agus sa tSeicis.
 • Próifíl Foghlaimeora WeR1 agus Rochtain ar Oideachas, Oiliúint agus Fhostaíocht

 • Prionsabail foghlama aosaigh

 • Constaicí i bpróiseas oideachais foghlaimeoirí fásta

 • Éifeachtúlacht na straitéisí foghlama don teagasc teanga san oideachas aosach

 • Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga

 • Foghlaim Thascbhunaithe mar mhodheolaíocht éifeachtach teagaisc

 • Teagasc a fheabhsú trí acmhainní ilmhódacha a úsáid

 • Ceardlanna éifeachtacha a reáchtáil chun tairbhe a bhaint as acmhainní WeR1

 • Straitéisí éifeachtacha teagaisc - an múinteoir spreagthach

 • Conas ceardlann WeR1 don fhorbairt ghairmiúil a struchtúrú agus a reáchtáil

 • Danish
 • English
 • Portuguese, Portugal
 • Czech
 • Gaeilge