Treoirleabhar WeR1 don fhorbairt ghairmiúil

Tá treoirleabhar forbartha ag foireann WeR1 do ghairmithe agus d'oibrithe deonacha atá ag cur oiliúna ar fáil do ghrúpa daoine nuathagtha. Tá misean an-dúshlánach romhat, is é sin, cabhrú leo teanga/teangacha na tíre óstaí a shealbhú sa tslí is go mbeidh siad in ann fostaíocht a lorg agus iad féin a ionchorprú i struchtúr sóisialta a sochaí óstaí. Chun cabhrú leat ar an mbealach, chruthaigh foireann WeR1 sraith ábhar chun sealbhú tapa teanga agus forbairt scileanna oibre agus scileanna boga a éascú. Cuideoidh an treoir seo leis na gairmithe sin ar mian leo ceardlanna san fhorbairt ghairmiúil a reáchtáil agus leas a bhaint as cur chuige WeR1. Tá ábhair WeR1 ar fáil sa Danmhairgis, sa Ghaeilge, sa Phortaingéilis agus sa tSeicis.
  • Próifíl Foghlaimeora WeR1 agus Rochtain ar Oideachas, Oiliúint agus Fhostaíocht

  • Prionsabail foghlama aosaigh

  • Constaicí i bpróiseas oideachais foghlaimeoirí fásta

  • Éifeachtúlacht na straitéisí foghlama don teagasc teanga san oideachas aosach

  • Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga

  • Foghlaim Thascbhunaithe mar mhodheolaíocht éifeachtach teagaisc

  • Teagasc a fheabhsú trí acmhainní ilmhódacha a úsáid

  • Ceardlanna éifeachtacha a reáchtáil chun tairbhe a bhaint as acmhainní WeR1

  • Straitéisí éifeachtacha teagaisc - an múinteoir spreagthach

  • Conas ceardlann WeR1 don fhorbairt ghairmiúil a struchtúrú agus a reáchtáil