WeR1 Kursusguide - til kompetenceudvikling af sprogundervisere

Denne guide er udviklet til kompetenceudvikling af medarbejdere på sprogskoler, frivillige organisationer, der hjælper nyligt ankomne mennesker med at falde til i værtslandet, samt til virksomheder, der ønsker lave sprogforløb til medarbejdere, der ikke behersker målsproget. Den kan bruges til at give dig, der på den ene eller den anden måde, arbejder med formidling af værtssproget til nyligt ankomne mennesker. Formålet med sprogundervisningen er at ruste de lærende til at indgå i relationer med de umiddelbare omgivelser sikre dem adgang til arbejdsmarkedet. Et WeR1 kompetenceudviklingsforløb klæder underviseren på til at strukturere en WeR1 undervisninsplan.
  • WeR1 elevprofil, uddannelse, praktik og beskæftigelse

  • Voksenlæringsprincipper

  • Udfordringer i uddannelsesprocessen

  • Voksenuddannelse og effekten af de forskellige tilgange til læring

  • Content and Language Integrated Learning

  • Task Baseret Læring og effektiv undervisning

  • Effektiv instruktion med multimodale ressourcer

  • Effektiv facilitering af workshops

  • Den motiverende underviser

  • WeR1 drejebog