Hjælper nyligt ankomne mennesker tilegne sig sprog, der kan gøre dem bedre i stand til at kommunikere med andre i arbejdsrelaterede og sociale sammenhænge.

Om projektet

WeR1 er et transsektorielt Europæisk samarbejdsprojekt, finansieret af Europa Kommissionen, og har til formål at udvikle undervisningsmaterialer til undervisere, der har brug for inspiration til deres arbejde med nyligt ankomne mennesker.

Store grupper af mennesker, har de seneste mange år pakket sammen og forladt deres hjemlande. Grundene dertil er mange, nogle for at sikre deres liv fra krig og terror, andre på grund af fattigdom og mangel på arbejde/adgang til kvalitetsuddannelse. Destinationen for mange; Europa.

Denne store tilstrømning af mennesker har ført en del udfordringer med sig for mange Europæiske lande. Nogle lande gik straks i gang med at etablere integrationsstrategier og programmer, for at tage imod så stor en gruppe mennesker, andre har ikke rigtig forholdt sig til problemerne, og håbet på det går over af sig selv, eller overlader opgaven til NGO’er eller forskellige typer organisationer.

WeR1 konsortiet har den holdning, at vi skal se den her situation i et langsigtet perspektiv, og gælder ikke kun om at sikre husly, mad og vand. Vi mener at det er lige så vigtigt at arbejde hen imod at gøre nyligt ankomne mennesker økonomisk uafhængige, at hurtigst muligt hjælpe dem med at blive tilpasset i de nye omgivelser mhp kultur, kommunikation og jobsøgning.

Materialerne, som udvikles i dette projekt har som hovedfokus at motivere nyligt ankomne voksne mennesker til at lære værtssproget. Det gør vi ved at fokusere på indhold og metoder, der ligner deres virkelighed, og dermed er med til at skabe en direkte forbindelse fra “behov” (f.eks. jeg har brug for et job) til løsning (f.eks. Jeg kan se, hvordan jeg kan få et job/jeg kan kommunikere med mine kolleger).

WeR1 materialerne lægger ligeledes vægt på udvikling af interkulturelle kompetencer, 21. århundredes kompetencer, tilpasning af negative sociale normer.

Dertil har WeR1 projektet udviklet et udvalg af erhvervsrettede undervisningsmaterialer, med udgangspunkt i Task Baseret Læring (TBL) kombineret med Content and Language Integrated Learning (CLIL).

CLIL metoden går som udgangspunkt ud på at de lærende går på opdagelse i sproget samtidig med at de løser et problem som har en direkte forbindelse til et fag. I vores tilfælde er “faget”, deres erhvervsrelaterede interesser, tidligere jobs/uddannelser/erfaringer.

Den motiverende tilgang, skaber et dynamisk klasseværelse og er med til at selvstændiggøre sprogtilegnelsesprocessen.

Mission og Vision

Gennem udvikling af værktøjer og materialer til sprogudbydere og institutioner involveret i integration af migranter og flygtninge, har konsortiet til formål at gøre migrationsstrømmen til en positiv bidragyder til en bæredygtig fremtidig økonomi. Konsortiet er tilhænger af en moderne og relevant tilgang til indsatser, der fører til vellykket integration af nyankomne mennesker i værtssamfundet. Omkring 13-14 Millioner tredjelandsstatsborgere bor i EU, hvilket svarer til ca. 4% af befolkningen. Der er flere indikatorer, der hentyder, at tallet kan være større, end det. En stor del af migranter, der for nylig er ankommet til EU, er kommet som asylansøgere eller flygtninge, og visse grupper, især ufaglærte, kan have svært ved at få adgang til arbejdsmarkedet.

I øjeblikket, er idéen om at integration fungerer bedst, hvis man komme hurtigt ud på arbejdsmarkedet. Når vi kan hjælpe flygtninge med at komme hurtigt ud på arbejdsmarkedet, er vi godt på vej mod en langsigtet og succesfuld integration i samfundet. Det er også en hurtig måde at erhverve værtssproget på. Men selv om at finde et job er et stort skridt i den rigtige retning, er det ikke de eneste kriterier, der skal til for en vellykket integration. Risikoen for oprettelsen af ​​parallelle samfund af minoritetsgrupper er fortsat høj, og integrationen skal målrettes for at bistå i udviklingen af ​​de færdigheder, der er nødvendige for at gøre integrationen vellykket.

Projektkonsortiet We Are 1 finder det ekstremt vigtigt at fokusere på måder at styrke lærernes kvalifikationer på sprogcentre, trainers i virksomheder og bidrage til at kommuner og jobcentre kan få adgang til nye strategier til integration af ufaglærte migranter og flygtninge.

WeR1 vil hjælpe nyligt ankomne mennesker med at:

  • Social integration
  • Økonomisk selvstændighed
  • Interagere med andre borgere
  • Overkomme kulturelle, norm- og værdibaserede udfordringer
  • Udvikle resilience og self-efficacy