Metode

En Didaktisk Ramme

Denne håndbog er baseret på en holistisk tilgang, hvor sprogundervisning og integrationsindsatsen hænger sammen. Denne håndbog indeholder praktisk viden, der er nødvendig for at undervise arbejdsmarkedsfærdigheder gennem CLIL og TBL. De metoder og indhold, der introduceres i denne håndbog, har derfor en direkte forbindelse til de værktøjer og materialer, der er tilgængelige på WeR1-læringsplatformen.

Denne holistiske strategi fremmer samarbejdet på tværs af sektorer for bedst at gennemføre metoderne på forskellige områder af integrationsprocessen. Læsere vil lære om teorier på en letforståelig måde, herunder korte, klare og koncise oplysninger, der har direkte relevans for læserens professionelle behov.


Håndbogen vil:

 • Se på forskellige metoder til håndtering af kulturchok og erhvervelse af interkulturelle kompetencer;

 • Introducere, hvordan man øger elevmotivation;

 • Introducere, hvordan man skaber forandring med inspiration fra positiv psykologi;

 • Give sproglærere, undervisere i virksomheder, socialarbejdere, ngo'er og andre fagfolk involveret i integration af flygtninge med indsigt i CLIL og TBL-metoden;

 • Introducere, hvordan CLIL- og TBL-metoderne kan bruges i erhvervsorienterede sprogundervisningssituationer;

 • Fungere som grundlag for WeR1 værktøjerne;

 • Gøre læseren i stand til at udarbejde egne lektionsplaner ved hjælp af WeR1 konceptet

 • Dansk
 • English
 • Portuguese, Portugal
 • Czech
 • Irish