Metodika

Didaktický rámec

Příručka, jak učinit výuku jazyků poutavou a relevantní pro dospělé studenty z řad migrantů

Na základě myšlenky, že studium jazyka a snaha o úspěšnou integraci jdou ruku v ruce, seznamuje příručka WeR1 učitele jazyků s teoretickými základy výuky jazyka WeR1 a poskytuje jim znalosti potřebné k uvedení teorií do praxe. Obsah Příručky je přímo spojen s nástroji a materiály dostupnými na studijní platformě WeR1.

Na základě úspěšných postupů ze čtyř evropských zemí (Portugalsko, Irsko, Česká republika a Dánsko) poskytuje příručka jazykovým centrům, úřadům práce, společnostem zaměstnávajícím cizince nebo jakýmkoli organizacím působícím v integračním procesu nově příchozích lidí nezbytné znalosti pro uvedení teorií do praxe. Příručka spojuje prvky vytvořené v projektu, zaměřené na rozvoj zdravé integrace do společnosti. Dále lze průvodce použít jako úvodní kurz pro dobrovolníky nebo zaměstnance s malými nebo žádnými pedagogickými znalostmi.

Obsah byl vybrán tak, aby nejdůležitější informace byly prezentovány snadno srozumitelným způsobem, včetně krátkých, jasných a stručných informací, s přímým významem pro profesionální potřeby čtenáře.


Příručka:

 • prezentuje různé přístupy k řešení kulturních šoků a získávání mezikulturních kompetencí

 • představuje způsoby, jak zvýšit motivaci studentů

 • vysvětluje, jak dále rozvíjet soběstačnost na základě pozitivní psychologie

 • poskytuje čtenářům vhled do metody CLIL a TBL

 • vysvětluje, jak lze metody CLIL a TBL použít v profesně orientovaných situacích výuky jazyků

 • působí jako základ pro sadu nástrojů WeR1

 • pomáhá pedagogům při vytváření vlastních plánů hodin WeR1

 • Dánský
 • Angličtina
 • Portugalština ( Portugalsko)
 • Čeština
 • Irský