Co získáte s platformou zdrojů WeR1

Tento projekt je založen na myšlence, že lidem se základními jazykovými dovednostmi ve svém oboru najdou zaměstnání snadněji, což zpětně posílí jejich další jazykový rozvoj a šance na úspěšnou integraci do společnosti obecně.

Abychom pomohli nově příchozím lidem vytvořit si co nejlepší příležitosti, vyvinuli jsme tento program pro učitele jazyků, dobrovolníky a firemní jazykové lektory, aby učili odborně zaměřené jazykové dovednosti pomocí adaptace metody CLIL (Content and Language Integrated Language Teaching) a také pomocí metody TBL (Task Based Learning).

Zdrojová platforma WeR1 obsahuje sadu nástrojů, která sestává z výběru podrobných plánů lekcí založených na metodách CLIL (Content-Language Integrated Learning) a TBL (Task Based Learning), příručky pro učitele poskytující uživatelům didaktický rámec pro práci s přístupem WeR1, generátoru plánů lekcí a průvodce profesním rozvojem.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

  • Dánský
  • Angličtina
  • Portugalština ( Portugalsko)
  • Čeština
  • Irský